Glödande anläggning för uttråkad hög och TBM

Glödande anläggning för uttråkad hög och TBM
Desandnings- eller desilteranläggning är design för uttråkad hög på konstruktion med alternativ för ekonomi och mycket kompakt design för små fotavtryck. Den desandande anläggningen är designad för flexibel bearbetning och installation för att passa borrhög, TBM eller HDD-leraåtervinningssystem.

Huvudkomponenterna i alla desandande växter är: Grov skärm för att fånga stenar större än 5 mm; Den grova skärmens lagringstank; Cyklon med cyklonmatarpump för avlägsnande av fina partiklar från suspensionen; Avvattningsskärmar för abstraktion av ytterligare vatten från de fasta ämnena som laddas av cyklonen.

Avskiljningsanläggningar används för att avlägsna jordpartiklar i borrslam och stöduppslamningar som används i fundamentteknik. De kan vara antingen vattenbentonit, vattenpolymerer eller vattencement och bentonitsuspensioner.